Module 2, Module 3, Module 4: Excel vervolg | Hoenderdos Computer Trainingen

Module 2, Module 3, Module 4: Excel vervolg

Module 2:
Formules en Functies

Formules maken
Functies
Veel gebruikte functies
Functies nesten
Meer functies zoals…
Logische functies
Datum en tijd functies
Zoekfuncties
Databasefuncties
Tekstfuncties
Overige handige functies

Lengte: 1 dag
Kosten: zie kostenoverzicht

Module 3:
Werken met lijsten / databases

Lijsten – Database
Teksten naar kolommen
Sorteren
Filteren
Dubbele waarden in een lijst
Tabellen (intelligente lijsten)
Subtotalen
Draaitabellen
Databasefuncties

Lengte: 1 dag
Kosten: zie kostenoverzicht

Module 4:
Geavanceerde technieken

Geavanceerd werken met voorwaardelijke opmaak
Grafieken
Samenwerken met Excel
Validatie
Excel gegevens koppelen
Doelzoeken en  Scenariobeheer
Macro’s maken en gebruiken

Lengte: 1 dag
Kosten: zie kostenoverzicht